Vrije Basisschool Welle

2 jaar gesteund, door een spaghettislag te organiseren in de refter van de school en de opbrengst van de 24-uren van Welle te schenken .Samen ongeveer 3300€ geschonken aan de Vrije Basisschool van Welle . Dank zij dat geld konden alle kinderen mee op schoolreis .(periode 2012-2013)